5 January 2019
0 Comments

راه اندازی فن یک (گندله سازی نیشابور)

باز برگ زرینی دیگر توسط مهندسین ایریسا رقم خورد.

با تشکر و قدردانی از زحمات همکاران گرامی آقایان مهندس جراحی ، مهندس صانعی ,مهندس فلکی ,مهندس سرجوقیان,مهندس دستوری ,سرکار خانم مهندس ایزدی , سرکار خانم مهندس سخائی،سرکار خانم مهندس گوهری ,سرکار خانم مهندس طوطیان و همکاران گرامی در کارگاه سخت افزار و همچنین مساعدت ها و همکاریهای همیشگی کارفرمای محترم که توانستند با تکیه بر دانش و تجارب چند ساله خود فعالیتهای طراحی , پیاده سازی , ساخت را به نحو خوبی به پایان برسانند ..

  • راضیه محمدی

0 Comments

درج دیدگاه