16 June 2019
0 Comments

برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک

نمایشگاه بین المللی الکامپ، الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک تهران 98 بیست و پنجمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 تیر ماه 98 برگزار می شود.
با توجه به رویکرد سازمان نظام صنفی رایانه ای در این دوره 6 بخش محتوایی در نمایشگاه وجود دارد:

* الکامپ * الکام استارز * الکام ترندز * الکام جابز * الکام گیمز * دولت الکترونیک

0 Comments

درج دیدگاه