با ما در تماس باشید!

تلفن های تماس

۷۴۹-۳۶۶۶۰۷۳۰ (۳۱)
۲۲۰۳۸۲۴۲-۲۲۰۴۰۳۹۲ (۲۱)

آدرس دفاتر

دفتر مرکزی اصفهان


اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، کوچه شهید هدایتى، پلاک ۵، کدپستى ۱۴۵۹۱ – ۸۱۶۳۸
صندوق پستى : ۶۸۸ / ۸۱۶۴۵
تلفن: ۷۴۹-۳۶۶۶۰۷۳۰ (۳۱)
دورنگار : ۳۶۶۶۰۷۴۵ (۳۱)
پست الکترونیکى : info@irisaco.com

ساختمان شماره ۲ اصفهان


خیابان شریعتی، کوچه شرف الدین،کوچه ورپشتی، کد پستی ۴۶۷۸۰- ۸۱۷۳۹
تلفن: ۳۶۲۸۷۴۶۵(۳۱)
دورنگار : ۳۶۲۸۷۷۶۲(۳۱)

دفتر تهران


خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت – کوچه ارمغان غربی – پلاک ۶۴ – طبقه ۲ – واحد ۶
تلفن: ۲۲۰۳۸۲۴۲-۲۲۰۴۰۳۹۲ (۲۱)
دورنگار : ۲۲۰۴۰۳۶۸ (۲۱)
پست الکترونیکى : tehran-office@irisaco.com

پست های الکترونیک سازمان

info@irisaco.com
tehran-office@irisaco.com