با ما در تماس باشید!

تلفن های تماس

(0086) 9647 578924
(048) 587 6459

آدرس دفاتر

دفتر مرکزی اصفهان


اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، کوچه شهید هدایتى، پلاک ۵، کدپستى ۱۴۵۹۱ – ۸۱۶۳۸
صندوق پستى : ۶۸۸ / ۸۱۶۴۵
تلفن: ۷۴۹-۳۶۶۶۰۷۳۰ (۳۱)
دورنگار : ۳۶۶۶۰۷۴۵ (۳۱)
پست الکترونیکى : info@irisaco.com

ساختمان شماره ۲ اصفهان


خیابان شریعتی، کوچه شرف الدین،کوچه ورپشتی، کد پستی ۴۶۷۸۰- ۸۱۷۳۹
تلفن: ۳۶۲۸۷۴۶۵(۳۱)
دورنگار : ۳۶۲۸۷۷۶۲(۳۱)

دفتر تهران


خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت – کوچه ارمغان غربی ساختمان رز – پلاک ۶۴ – طبقه ۲ – واحد ۶
تلفن: ۲۲۰۲۳۸۰۲ (۲۱)
دورنگار : ۲۲۰۴۰۳۶۸ (۲۱)
پست الکترونیکى : tehran-office@irisaco.com

دفتر اهواز


کیانپارس – خیابان ششم غربی – فاز ۱ – پلاک ۱۰۰ کد پستی ۳۵۵۳۴-۶۱۵۵۸
تلفن: ۳۳۳۸۸۳۳۰ (۶۱)
دورنگار : ۳۳۳۸۸۴۳۶ (۶۱)
پست الکترونیکى : ahwaz-office@irisaco.com

دفتر هرمزگان


بندرعباس – بلوار امام خمینی – نبش خیابان آزادگان – ساختمان عرفان واحد ۳۶ . کد پستی ۳۹۹۶۴-۷۹۱۵۷
تلفن: ۳۳۳۱۸۱۷۰ (۷۶)
دورنگار : ۳۳۳۱۸۱۶۶ (۷۶)
پست الکترونیکى : bandaroffice@irisaco.com

پست های الکترونیک سازمان

support@ctheme.com
hello@ctheme.com