در 23 ديماه سال 1372 خطوط توليد كارخانه بزرگ فولاد مبارکه اصفهان توسط رئيس جمهور وقت افتتاح گرديد، با ورود محصولات فولادي اين شركت به بازار و افزايش تدريجي توليد تا سقف ظرفيت اسمي 2/4 ميليون تن بخش عمده اي از نياز كشور به اين كالاي استراتژيك بر طرف گرديد. شرکت ایریسا نقش کلیدی در راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی و سیستم های اطلاعاتی این واحد صنعتی داشت.