در مهرماه ۱۳۹۰ بزرگترین پروژه توسعه سیستم های اطلاعاتی در کشور با عنوان ” توسعه و ارتقاء زیر ساخت تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه در شرکت فولاد مبارکه” سازماندهی و آغاز شد